Wie zijn wij? 

In juni 2020 is de Stichting Grien Akkrum-Nes is opgericht met als doel een tuin in te richten en te onderhouden, bij de ingang van het dorp, naast de brede school. De tuin wordt een ecologische moestuin met een kleine boomgaard of voedselbos. Met deze tuin willen we:

    • Mensen samenbrengen.
    • Bijdragen aan de lokale voedsel voorziening.
    • Kinderen leren over voedsel en de natuur.
    • Kennis delen en overdragen.

Een ambitieus plan, dat haalbaar wordt met kleine stapjes.