Doarpstún Akkrum-Nes

Wat is het?

De Doarpstún wordt een gemeenschappelijke tuin voor alle inwoners van Akkrum en Nes. Het is een ontmoetingsplek, een plek om te ontspannen en om lichte inspanning te verrichten. Maar het is ook een plek om gezond voedsel te kweken en gedeeltelijk in je eigen voedselvoorziening te kunnen voorzien.

Waar?

De tuin zit naast de brede school, waardoor ook de basisschool en de kinderopvang gebruik kunnen maken van de tuin om kinderen meer te leren over de natuur en voedsel.

Wanneer?

We zijn in het voorjaar van 2021 van start gegaan.

Wie zijn wij? 

In juni 2020 is de Stichting Grien Akkrum-Nes is opgericht met als doel een tuin in te richten en te onderhouden, bij de ingang van het dorp, naast de brede school. De tuin wordt een ecologische moestuin met een kleine boomgaard of voedselbos. Met deze tuin willen we:

    • Mensen samenbrengen.
    • Bijdragen aan de lokale voedsel voorziening.
    • Kinderen leren over voedsel en de natuur.
    • Kennis delen en overdragen.

Een ambitieus plan, dat haalbaar wordt met kleine stapjes.