Doarpstún Akkrum-Nes

Wat is het?

De Doarpstún wordt een gemeenschappelijke tuin voor alle inwoners van Akkrum en Nes. Het is een ontmoetingsplek, een plek om te ontspannen en om lichte inspanning te verrichten. Maar het is ook een plek om gezond voedsel te kweken en gedeeltelijk in je eigen voedselvoorziening te kunnen voorzien.

Waar?

De tuin zit naast de brede school, waardoor ook de basisschool en de kinderopvang gebruik kunnen maken van de tuin om kinderen meer te leren over de natuur en voedsel.

Wanneer?

We zijn in het voorjaar van 2021 van start gegaan.

Wie zijn wij? 

In juni 2020 is de Stichting Grien Akkrum-Nes is opgericht met als doel een tuin in te richten en te onderhouden, bij de ingang van het dorp, naast de brede school. De tuin wordt een ecologische moestuin met een kleine boomgaard of voedselbos. Met deze tuin willen we:

    • Mensen samenbrengen.
    • Bijdragen aan de lokale voedsel voorziening.
    • Kinderen leren over voedsel en de natuur.
    • Kennis delen en overdragen.

Een ambitieus plan, dat haalbaar wordt met kleine stapjes.

Nieuws

Reuzedei 20 mei 2023

Misschien heb je ons gezien in onze stand afgelopen zaterdag. Dat was een erg gezellige en nuttige Reuzedei! Praatje gemaakt met veel belangstellenden en bekenden. We hebben flink wat visitekaartjes uitgedeeld en een aantal hebben Lees meer…

NL-doet op 12 maart

Net als vorig jaar doet Doarpstún Akkrum-Nes ook dit jaar weer mee met NL-doet. Dit jaar staat in het teken van zaaien. We willen graag dat zoveel mogelijk mensen helpen met voorzaaien. Het zaad en Lees meer…

Tuinwerkdag

Wilt u ook meehelpen in de Doarpstún? Dat kan. Elke 1e zaterdag van de maand is er een tuinwerkdag. Vanaf 10:00 tot 14:00 ’s middags, kunt u dan langskomen om een paar uurtjes mee te Lees meer…

Ontwerp van de tuin

Wij hebben inmiddels een ontwerp op hoofdlijnen. We hebben de vorm en de al aanwezige beplanting als uitgangspunt genomen. Het wordt een combinatie van een park, een boomgaard, een voedselbos en een stuk moestuin met Lees meer…

Neem contact op

Wil je meehelpen of doneren?
Deze tuin is er voor en door mensen uit Akkrum en omgeving. Het is een vrijwilligersinitiatief en wij hopen dat u af en toe een uurtje over hebt om te kunnen helpen.

Neem contact