Ontwerp van de tuin

Wij hebben inmiddels een ontwerp op hoofdlijnen. We hebben de vorm en de al aanwezige beplanting als uitgangspunt genomen. Het wordt een combinatie van een park, een boomgaard, een voedselbos en een stuk moestuin met verhoogde bedden. Bij de ingang komt een verhard gedeelte waar ook oudere mensen mooi zicht Lees meer…