Reuzedei en meer

Beste mensen,

Zaterdag 1 juni is het Reuzedei in Akkrum. De duurzame dag. Natuurlijk kunt u ons daar ook tegenkomen. Tijdens deze dag zullen wij rondlopen en informatie en zakjes snijbietzaad uitdelen om mensen enthousiast te maken voor de dorpstuin. We hebben nog veel meitinkers en meiwurkers nodig om onze plannen te realiseren.

Ondertussen doen wij zelf mee met een cursus moestuinieren op grote schaal, georganiseerd door Doarpswurk, die dit soort initiatieven ondersteunt. Zo krijgen wij steeds meer inzicht wat er nodig is om de dorpstuin van de grond te krijgen. Wij hebben ook al een locatie op het oog, namelijk het stukje terrein tussen de brede school en de Boarnsterdijk. We hebben zowel de school als de bewoners geïnformeerd en hopen dat zij ook achter dit plan staan. Uiteraard nodigen wij eenieder uit om invulling te geven aan de plannen.

Ook hebben wij diverse tuinen bezocht om een idee te krijgen hoe zoiets eruit zou kunen zien. Zo waren wij onlangs op bezoek bij Roeach in Joure. Hieronder een aantal foto’s.

 

Jan Terlouw in de Terptsjerke

Samen met 250 anderen heb ik gisteren geluisterd naar de ‘dienst’ van Jan Terlouw in de Terptsjerke, waarin hij het belang van eigen initiatief nog eens onderstreepte.
Een klein initiatief is het opzetten van een voedseltuin in Akkrum. Wat zijn de milieuvoordelen hiervan?

  • Geen CO2 uitstoot voor transport van de groenten. (Ik ga ervan uit dat u op de fiets of lopend komt)
  • Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  • Geen gebruik van plastic of andere verpakkingsmiddelen.
  • Gezonde, onbewerkte groenten, dus geen onnodige toevoegingen.
  • Minder winst naar grote beursgenoteerde ondernemingen, die teveel macht hebben.
  • Stimuleren van biodiversiteit door verscheidenheid aan planten. Geen monocultuur.
  • Stimuleren van het eten van plantaardig voedsel, wat beter is voor het milieu dan dierlijk voedsel.
  • Daarnaast is er ook sprake van samenwerking tussen mensen, wat het vertrouwen in elkaar bevordert.
  • Bevordert de bewustwording van de waarde van ons voedsel en van de natuur om ons heen.

Helpt u mee om de tuin op te zetten? Weet u bijvoorbeeld een goede locatie of kent u mensen die een stuk grond willen verpachten? Stuur een mail naar: grientetunakkrum@gmail.com of stuur een bericht naar deze Facebook pagina.

foto: Heerenveensche Courant