Nieuws

Tuinwerkdag

Wilt u ook meehelpen in de Doarpstún? Dat kan. Elke 1e zaterdag van de maand is er een tuinwerkdag. Vanaf 10:00 tot een uur of vier ’s middags, kunt u dan langskomen om een paar uurtje s mee te helpen. Het is reuzegezellig om samen even de handen uit de mouwen te steken. Er staat ook altijd een kan koffie en thee klaar en er is tijd genoeg voor een praatje.

De eerste tuinwerkdag is op 3 juli a.s. We gaan dan aan de slag met het maaien van het lange gras met de zeis en er moet onkruid worden gewied in de groentebedden. Ook gaan we nog wat zaaien in de groentebedden en er is een kruidenspriraal die gevuld moet worden met aarde en kruiden. Voor wie dit nog niet genoeg is, kan aan de slag met het aanleggen van de paden tussen de groentebedden.

We gaan er een leuke dag van te maken en hopen dat na afloop de tuin er weer keurig bijstaat.

Ontwerp van de tuin

Wij hebben inmiddels een ontwerp op hoofdlijnen. We hebben de vorm en de al aanwezige beplanting als uitgangspunt genomen. Het wordt een combinatie van een park, een boomgaard, een voedselbos en een stuk moestuin met verhoogde bedden. Bij de ingang komt een verhard gedeelte waar ook oudere mensen mooi zicht op de tuin hebben. Tussen de stroken met (fruit)bomen en struiken zijn stroken gras die dienen als wandelpaden. Langs de zijkanten wordt het gras minder gemaaid en is plek voor inheemse bloemen en planten. Er komt ook een verlaagd gedeelte, een soort ondiepe poel die dient als wateropslagplaats en als schuil- en broedplaats voor diverse diersoorten, zoals bijvoorbeeld padden. In de hoek rechtsonder komt een moestuin met verhoogde bedden. Zoals u kunt zien, is er aardig wat beplanting nodig. Wij vragen u dan ook een kleine bijdrage hieraan te leveren. Ook als u in uw tuin planten teveel heeft, kunnen wij deze wellicht gebruiken. Wij hopen dit voorjaar van start te kunnen gaan met een deel van de beplanting.

Stichting Grien Akkrum-Nes

Heel lang geleden in 2019 toen er nog geen Corona was, zijn wij naar een Meet en Match geweest in Heerenveen. Daar hebben wij contact gelegd met Groenewegen Notarissen in Heerenveen en zij hebben kosteloos voor ons de oprichtingsakte van de Stichting verricht. Nou ja helemaal kosteloos was het niet. Als tegenprestatie ontvangen zij van ons de eerste opbrengst uit de dorpstuin. In juli is de akte ondertekend en sindsdien zijn wij officieel een stichting. Buiten het oprichten van de Dorpstuin willen wij ons ook bezighouden met de inrichting van ander openbaar groen in Akkrum en omstreken. Wij vinden het belangrijk dat bij de beplanting en het onderhoud er rekening wordt gehouden met nuttige planten voor insecten en vogels.

Reuzedei en meer

Beste mensen,

Zaterdag 1 juni is het Reuzedei in Akkrum. De duurzame dag. Natuurlijk kunt u ons daar ook tegenkomen. Tijdens deze dag zullen wij rondlopen en informatie en zakjes snijbietzaad uitdelen om mensen enthousiast te maken voor de dorpstuin. We hebben nog veel meitinkers en meiwurkers nodig om onze plannen te realiseren.

Ondertussen doen wij zelf mee met een cursus moestuinieren op grote schaal, georganiseerd door Doarpswurk, die dit soort initiatieven ondersteunt. Zo krijgen wij steeds meer inzicht wat er nodig is om de dorpstuin van de grond te krijgen. Wij hebben ook al een locatie op het oog, namelijk het stukje terrein tussen de brede school en de Boarnsterdijk. We hebben zowel de school als de bewoners geïnformeerd en hopen dat zij ook achter dit plan staan. Uiteraard nodigen wij eenieder uit om invulling te geven aan de plannen.

Ook hebben wij diverse tuinen bezocht om een idee te krijgen hoe zoiets eruit zou kunen zien. Zo waren wij onlangs op bezoek bij Roeach in Joure. Hieronder een aantal foto’s.

 

Een bostuin in een uurtje

Vandaag ben ik naar de Noordelijke Zadenmarkt geweest die werd georganiseerd door het Noordelijk Zadennetwerk.

Dit vond plaats op de vaste planten kwekerij Passiflora in Drachten. De kwekerij staat in een woonwijk en er werken mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn ook verschillende tuinen om te bezoeken zoals de theetuin, een bijentuin en een beleeftuin.

Er waren verschillende workshops die je kon volgen, zoals het vlechten van wilgentenen of het koken met wilde planten.

Toen ik aankwam waren zag ik al verschillende groepjes mensen staan. Ik ben naar één van de groepjes gelopen en het bleek een workshop voor een bostuin te zijn.

De workshop werd gegeven door Monique Wijn die heel veel wist te vertellen over het belang van de bodem en de netwerken van schimmels die ondergronds voeding en water transporteren tussen planten en bomen.

Ze had een ontwerp gemaakt voor een kleine bostuin van ongeveer vier bij vier meter. Daarvoor had ze gekozen voor twee laagstam perenbomen en een erwtenstruik. Om de bomen komen ca. 3 bessenstruiken en daartussen bosaardbeien en kruipende frambozen. Deze manier van werken noemt men een Gilde. Dus een boom met daaromheen bessenstruiken en lage beplanting.

Nadat de bomen en de struiken geplant waren, werd de aarde bedekt met grote stukken karton. In het karton werden inkepingen gemaakt, waarin de aardbeien en de frambozen werden geplant.

Daarna werd het karton bedekt met compost, zodat het niet weg zou waaien.

Daar overheen kwam een laag zaagsel en ten slotte werd een voetpaadje gemaakt door middel van schijven van een boomstam.

Zo hebben we dus in een uurtje, een stukje bostuin gerealiseerd. Ik vond het een hele leuke ervaring en gelukkig was het toen nog droog.

In het overdekte gedeelte vond de markt plaats, met heel veel vaste planten en zaden. Een leuke markt en ik heb weer veel geleerd vandaag.

Droogte en voedselbossen

Het is nu al een tijdje droog en vele boeren lijden schade aan hun gewassen. Ook komen er steeds meer verhalen en rapporten van wetenschappers naar buiten waaruit blijkt dat we zo niet door kunnen gaan.

Wij hebben in Nederland nooit een probleem gehad met droogte en daarom is onze landbouw ingericht om op een efficiënte manier, met gebruik van veel water, grote hoeveelheden voedsel te produceren.

Dit is echter in de toekomst niet meer houdbaar. Een oplossing hiervoor is het aanplanten van voedselbossen. Dit kan op kleine schaal en op grote schaal.

Wat is een voedselbos precies en hoe kun je groenten verbouwen in een bos?

Een voedselbos is niet een gewoon bos met alleen maar bomen. Het is een ingenieus systeem waarbij in lagen gewerkt wordt en waarbij planten elkaar ondersteunen.

Er staan fruitbomen voor de schaduw en de opname van CO2. Daaromheen staan struiken, die profiteren van de het vocht dat van de bladeren afvalt en er staan heuvels met diverse groenten. De groenten die meer zon nodig hebben staan op de zuidkant van de heuvel, de planten die meer schaduw verdragen op de noordkant. Het is een uitgekiende mix van planten die goed bij elkaar passen.

Belangrijk is dat de aarde volledig bedekt is, want blote aarde verdampt snel en raakt voedingstoffen kwijt. Onderzoekers hebben berekend dat deze manier van verbouwen (polycultuur) uiteindelijk efficiënter is dan de huidige manier van verbouwen. Maar het duurt een aantal jaren voordat een voedselbos echt productief is.

Op kleinere schaal zouden we dit kunnen opzetten in dorpen en wijken, waarbij we in plaats van plantsoenen en perkjes, bewoners een plek geven om te recreëren en gezond voedsel te consumeren.

Gemeenschappelijke initiatieven

Dit zou ook een startpunt kunnen zijn van allerlei gemeenschapsinitiatieven, zoals gezamenlijke maaltijden, picknicken, armoedebestrijding, onderwijs in gezonde voeding. Een plek voor vlinders en bijen etc.

Eén kleine voedseltuin is misschien een kleine stap, maar ieder dorp, elke wijk, zou al een wereld van verschil maken.

Voor wie meer wil lezen:

 

Jan Terlouw in de Terptsjerke

Samen met 250 anderen heb ik gisteren geluisterd naar de ‘dienst’ van Jan Terlouw in de Terptsjerke, waarin hij het belang van eigen initiatief nog eens onderstreepte.
Een klein initiatief is het opzetten van een voedseltuin in Akkrum. Wat zijn de milieuvoordelen hiervan?

  • Geen CO2 uitstoot voor transport van de groenten. (Ik ga ervan uit dat u op de fiets of lopend komt)
  • Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  • Geen gebruik van plastic of andere verpakkingsmiddelen.
  • Gezonde, onbewerkte groenten, dus geen onnodige toevoegingen.
  • Minder winst naar grote beursgenoteerde ondernemingen, die teveel macht hebben.
  • Stimuleren van biodiversiteit door verscheidenheid aan planten. Geen monocultuur.
  • Stimuleren van het eten van plantaardig voedsel, wat beter is voor het milieu dan dierlijk voedsel.
  • Daarnaast is er ook sprake van samenwerking tussen mensen, wat het vertrouwen in elkaar bevordert.
  • Bevordert de bewustwording van de waarde van ons voedsel en van de natuur om ons heen.

Helpt u mee om de tuin op te zetten? Weet u bijvoorbeeld een goede locatie of kent u mensen die een stuk grond willen verpachten? Stuur een mail naar: grientetunakkrum@gmail.com of stuur een bericht naar deze Facebook pagina.

foto: Heerenveensche Courant